De zogenaamde EU-intrahandelsstatistiek wordt in
Duitsland door het Statistische Bundesamt in Wiesbaden
  Nederland door het Centraal Bureau voor Statistiek in Heerlen
  Oostenrijk door de Bundesanstalt Statistik in Wenen en
  Frankrijk door het Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) in Parijs
opgesteld. De goederenstromen in Europa worden in de vorm van een statistiek geëvalueerd en het resultaat in de vorm van een buitenlandse handelsbalans geeft de economische verhoudingen tussen de lidstaten van de Europese Unie aan.
Als u goederen uit andere EU-lidstaten wilt importeren of exporteren, dan moeten deze goederenbewegingen eventueel bij INTRASTAT worden aangemeld. Als u deze meldplicht niet nakomt, kunt u een boete krijgen.
U kunt zich door ons bij de verschillende autoriteiten als aanmelder laten vertegenwoordigen. Dat bespaart u heel wat administratieve inspanningen. U hebt er veel minder werk mee en kunt zich concentreren op uw eigenlijke taken.
Aan de hand van uw goederenfacturen (factureringsservice) kunnen wij de aanmeldingen verzorgen. U krijgt dan eens per maand een bevestiging van de aangemelde facturen, die dan meteen dienst doet als berekeningsbasis voor de BTW, die u aan het belastingkantoor moet afdragen. Hierdoor vermijdt u afwijkende meldingen tussen de autoriteiten en het belastingkantoor.
Factureringsservice voor het grensoverschrijdend bedrijfsinterne goederenverkeer
De verschillende BTW-voorschriften
Duitsland: MWSt.
  Nederland: BTW
  Oostenrijk: MWSt.
  Frankrijk:TVA
en BTW-tarieven vereisen bedrijfsinterne facturen bij grensoverschrijdende verzending van goederen tussen vestigingen van een en dezelfde onderneming.
Wij verzorgen deze interne facturering graag voor u. Dan kunt u er zeker van zijn, dat aan alle formaliteiten wordt voldaan en dat de documenten tijdig ter beschikking staan als de goederen de grens passeren.
Natuurlijk kunnen deze facturen ook direct verder verwerkt worden in verband met andere dienstverleningen van onze ondernemingsgroep (b.v. INTRASTAT).
Home Kontakt@vanberkeleurope.com