Impressum en disclaimer
Van Berkel GmbH, Borschelstr. 12-14, D-47551 Bedburg-Hau, Tel. +49 (0)2821 - 25097, Fax +49 (0)2821 - 18239
Kleve@vanberkeleurope.com
Internet: www.vanberkeleurope.com
Directeur: Dagmar Seerden
Zetel van de onderneming: Bedburg-Hau - kantonrechtbank Kleve: HRB 1464
DE-Nr. DE120060214
© 2006 Van Berkel GmbH, Last Update 15.07.2006
Webmaster:
Disclaimer
Met een uitspraak van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Aansprakelijkheid voor links" heeft het arrondissementsgerecht te Hamburg beslist, dat men door het vermelden van een link eventueel medeverantwoordelijk is voor inhoud van de sites, waarnaar verwezen wordt. Dat kan men alleen verhinderen, als men zich van deze inhoud distantieert. "Hiermee distantieer ik mij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites op mijn homepage en ik identificeer mij niet met de inhoud daarvan. Deze verklaring geldt voor alle op mijn homepage aangebrachte links".
Home Kleve@vanberkeleurope.com