De BTW wordt op ieder niveau van het bedrijfsleven – van de producent tot de detailhandel – berekend. Uiteindelijk wordt deze belasting door de consument betaald.
Daarom wordt de BTW ondernemingen in het binnenland en sommige EU-staten vergoed. De wettelijke regelingen in de afzonderlijke staten wijken sterk van elkaar af. Daarom is het voor bedrijven nauwelijks mogelijk, de BTW zelf terug te vragen, omdat zij niet over de nodige kennis omtrent de buitenlandse wetgeving en praktische ervaring op dit gebied beschikken. In vele ondernemingen weet men helemaal niet, dat zij ook recht hebben op terugbetaling van reeds betaalde omzetbelasting uit alle EU-staten.
De omzetbelasting kan bijvoorbeeld principieel terugbetaald worden voor de kosten voor zakenreizen, bedrijfskosten, honoraria voor dienstverleningen en aanschaffingskosten voor bedrijfsbenodigdheden.
Als u zich niet wilt gaan buigen over de wetgeving in de diverse EU-landen, zijn wij voor u een competente partner op het gebied van de omzetbelasting. Wij regelen graag voor u alle formaliteiten.
Home Kontakt@vanberkeleurope.com